Info põhinevat OECD ja Eurostati andmetel.

Uudis põhines Münchenis asuva Roman Herzogi Instituudi (RHI) uuringul. Viimane on Baierimaa äri- ja tööstusassotsiatsioonide rahastatud mõttekoda, kes lootis uuringuga saada lisainfot „vaidlustesse oskustööliste puuduse, neljapäevase töönädala ja pensioniea langetamise teemal“.

Artikli lõpus seisis muu hulgas soovitus tõsta pensioniiga Saksamaa föderaaltasandil alates 2031. aastast 67 eluaastani ja soodustada pensioniealiste nn hõbetööliste tööhõives püsimist. Pikema tööeluga riikides, nagu Šveitsis, olevat ka rahulolu suurem.

27. oktoobri õhtuks oli uudis asendatud lühikese kaldkirjas tekstiga, et tegu oli Deutsche Presse-Agenturi (DPA) teatega ning et DPA ise oli selle ebaselgete andmete ja metoodika tõttu tagasi võtnud. Uuringu endaga saab aga RHI veebis jätkuvalt tutvuda.