Kui ma lugesin neid kahte avalikku kirja, mida ühiskondlikult ärksad haritlased ja loovisikud koostasid, siis pidin tunnistama, et ei saa paraku täiel määral toetada kummagi kirja seisukohti. Seda lihtsal põhjusel, et Lähis-Ida konflikt on kestnud liiga kaua, see on liiga mitmetahuline ja liiga paljude panustega, et selgelt pooli valida. Üle poole sajandi väldanud tülis pole võimalik esitada üht süütu kannataja ja teist ülekohtuse süüdlase rollis.

Kui tuua väga lihtsustav võrdlus, siis kui te näete kahte head tuttavat omavahel tänavanurgal kaklemas, siis ei ole mõistlik asuda ühe selja taha, vaid katsuda osapooli