Eesti majanduse kasvunumbrid on miinusmärgiga olnud juba viimased poolteist aastat. Majanduse maht on võrreldes 2021. aasta lõpu tipuga kahanenud peaaegu 6%. Suurem osa sellest kahanemisest leidis aset 2022. aastal, kuni selle aasta esimese poole justkui paigal tammumisele lisandus veel 1,3protsendiline langus kolmandas kvartalis.