Erakorralist otsust on EELK peapiiskop Urmas Viilma juba Eesti Kirikule põhjendanud, et 7. novembril vabastati Praats Viljandi Pauluse koguduse õpetaja ja Karksi koguduse hooldajaõpetaja ametikohalt seoses isikliku eluga.

KUSTUTATUD POSTITUS: Teadaanne Facebookis, mis kadus postitamisele järgnenud hommikuks.

Praats kinnitab Ekspressile, et nii see tõesti oli, kuid ta soovib, et nii delikaatseks võikski sellest kirjutades jääda.

„Need on ammused sündmused, ma ei taha oma eraelulistest põhjustest rääkida. Olin teadlik, et need asjad nii lähevad. Olen oma olukorraga väga rahul. Ei ole pettunud,“ sõnab Praats. Ta oletab, et kui poleks olnud Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu juhtumit, poleks ka tema eraelule mingit tähelepanu pööratud.

„Olen endiselt vaimulik, mõnda aega elan rõõmsasti edasi,“ ütleb Praats.

Viilma sõnas Eesti Kirikule, et Praatsil on õigus pärast „takistavate asjaolude ära langemist“ kandideerida vakantsetele koguduseõpetaja ametikohtadele. Seni võib Praats vastavalt kirikuseadustikule reservvaimulikuna pidada jumalateenistusi ja talitusi kokkuleppel kohaliku vastutava vaimulikuga.