Pättärimeeste ohjeldamiseks on kaalumisel kaks ideed. Üks võimalus on muuta saririkkujatel uute äriühingute loomine võimalikult raskeks või lausa võimatuks.