Sellise kuriteo eest karistatakse süüdimõistmise korral 5–10aastase vangistusega.