Droonide mäng

Selle aasta mängumuutjaks on olnud droonid, nii õhus, vee all kui ka vee peal. Nii vaatlusdroonid, ründedroonid, varitsev õhuründemoon kui ka elektroonilise sõja vahendid droonide maha surumiseks või üle võtmiseks. Venelasi lõhuvad ukrainlaste improviseeritud