Lisaks sellele analüüsis ta Omniva autopargi kasutusvõimalusi ja selle efektiivsuse osas tehtud analüüs näitas selget vajadust kiirkulleri teenuse järele.

Oktoobris sõlmis Vaher Omnivaga uue, kuue kuu pikkuse konsultatsioonilepingu, mille alusel ta juhtis kiirkulleri teenuse väljatöötamise ja turuletoomise projekti. 1. jaanuaril lõppes poolte koostöö endise politseijuhi soovil. Kiirkulleri projekt jõudis rakendamise faasi.

„Kuue kuu töö sai kiiremini tehtud,“ seletas Vaher konsultatsioonilepingu enneaegset lõpetamist.

Kaitsepolitsei ametnikud esitasid 21. märtsil kelmusekahtlustuse maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhile Eerik Heldnale ning kelmusele kaasaaitamise kahtlustuse politsei- ja piirivalveameti peadirektorile Elmar Vaherile. Kahtlustuse järgi vormistati Eerik Heldna tema soovil ja Elmar Vaheri osalusel 2019. aasta aprillis näiliselt teenistusse politsei- ja piirivalveametis ning viidi samal päeval tähtajaliselt üle kaitseväe struktuuriüksusesse, kus ta tegelikult töötas juba aasta aega.

Halduskohus leidis oma detsembris vastu võetud otsuses, et siseministeeriumi väide, justkui oleks Elmar Vaheri juhitud politsei- ja piirivalveamet (PPA) sõlminud viis näilist töölepingut, on põhjendamatu. „On kaheldav, kas nende [värbamiste asjaolude] väljaselgitamine sellises menetluses üldse oleks saanud osutuda võimalikuks,“ vahendas Eesti Päevaleht kohtu selgitusi.

Aga mitte ainult – kohtu hinnangul oli siseministeeriumi kevadises auditis teotatud Vaheri head nime, audit oli tehtud üle jala, seal oli antud põhjendamatuid hinnanguid ning polnud selgitatud välja olulisi asjaolusid.

Kuigi prokuratuur lõpetas novembris kriminaalmenetluse kolme PPA ametniku suhtes, kellele esitati möödunud aasta märtsis kahtlustus kelmusele kaasaaitamises, jätkub menetlus Heldna, Vaheri ja Aivar Alavere suhtes.