Sellest erilisest ehitisest on tõukunud rida kunstiteoseid, näitusi ja uurimusi, millest võiks kokku panna omamoodi Tallinna mikroajaloo. Ühe sellisena kaitses 2017. aastal Andrea Tamm EKA sisearhitektuuri osakonnas magistritöö „Hüljatud ruumi uus elu“, mis tegeles jäähalli tiiva etapilise lammutusprotsessiga, eesmärgiga pakkuda oma saatust ootavale hoonele vahekasutust varemepargi kujul. Praegu Eesti Arhitektuurikeskuses töötav ja kestliku arhitektuuri strateegiatele keskenduv Tamm tutvustab ja värskendab oma toonaseid ideid, et kutsuda arutlema tulevikustsenaariumide üle, mis ei rajane ainult kinnisvarahindade tõusul, majanduskasvul ja meelelahutusmudelil.