„Tõendatuks osutus ligikaudu 70 protsenti süüdistusest,“ võttis kohtuotsuse kokku kohtunik Ingrid Kullerkann.