Kokkuleppemenetluse käigus leppis eakas itaallane kaheaastase tingimisi vangistusega. Mehe katseaeg kestab kaks aastat.