Kui Dmitri Voronin oma esimeste kuritegude eest vanglast vabanes, oli ta kahekümneaastane. Teaduskirjandusest lähtudes kuulus ta seeläbi kurjategijate rühma, kellel on suur risk sooritada uus vägivaldne kuritegu.