Tallinnas seisab hoone, mille ametlik staatus ehitusregistris ütleb „püstitamisel“, kuigi tema esmane kasutusele võtmine toimus sama registri kohaselt juba aastal 1369. Kinnistusraamatus seda maja samuti pole.