Lisaks tiibrakettidele kasutati nii ballistilisi rakette kui ka lennuki- ja õhutõrjerakette – kokku 41 raketti. Ukraina õhutõrje suutis neist maha võtta 21. Tegu polnud siiski nii massiivse rünnakuga kui 29. detsembril, mil Ukraina poole saadeti teele 158 raketti ja ründedrooni.