Kõikidele lausetele on juurde lisatud ka kontekst, milles neid öeldi. Või röögiti.