Kuigi kohtus oli ta kohal kannatanu esindajana, on ta nii kaitsja kui prokuröri poolt üles antud kui üks tunnistajatest. Lisaks küsitleti teda ka kohtueelses menetluses. Seaduse järgi ei saa üks ja sama isik olla korraga nii tunnistaja kui ka kannataja esindaja.