Keskkriminaalpolitsei jättis kriminaalasja alustamata, sest vald täitis lastele elukohajärgse kooli määramisega oma kohustust. Lisaks välistab karistusseadustik vallavalitsuse kui juriidilise isiku vastutuse.