Uue korra kohaselt ei luba ERR enam tele-eetrisse külalisi, kellel ei ole riiete küljes mõnd sponsorlogo. Iga logo eetris näitamise minutihinnaks määrab ERR 10 senti.

„See on märkimisväärselt turuhinnast madalam, kuid avalik-õigusliku organisatsioonina kaalub missioonitundest tegutsemine ärilised huvid üles,“ tõdeb Roose.

Ta prognoosib, et esimese kvartaliga teenitud tuludest saab katta uue telemaja esimese korruse ehitamise kulud. „Tuleval aastal oleme loodetavasti uute robotkaamerate ostule tubli vaksa võrra lähemal,“ loodab Roose.

Ta lisab, et vähetähtsam pole ka tõik, et nii saab ERR toetada Eesti ettevõtteid praeguses keerulises majanduse ajajärgus. „Õitsengut kõigile!“ on juhatuse esimees hakkamist täis.

Kord peaks hakkama kehtima juba sellest pühapäevast.

Kranaadi toimetus soovib kolleegidele jõudu tööle!


Kranaat on Eesti Ekspressi satiirikülg.