Üksikud õhutõrje hävitatud droonide vrakid kukkusid Belgorodi, Kurski, Volgogradi oblastite aladele. Põhiline kogus – 41 drooni – võeti alla Rostovi oblasti kohal. Just Rostovist korraldatakse peamiselt Ukraina ründamist ja sõjapidamist.