Järgmise sammu liitumise teel võinuks heaks kiita juba tuleval nädalal toimuv Euroopa Ülemkogu. Täna saatis Euroopa Komisjon liikmesriikidele liitumisläbirääkimiste raamistiku mustandi. Tegemist on dokumendiga, mille eesmärk on panna paika põhimõtted, mille alusel läbirääkimised toimuvad. Lisaks Ukrainale saatis komisjon dokumendid samuti liituda sooviva Moldova kohta.