Ometi tema nime partei kandidaatide nimekirjast vastu ei vaata. Selle taga pole sugugi Partsi pehmelt öeldes rajud seisukohad kliimateemadel, vaid lihtne probleem.