Üle maailma – kuigi peamiselt Venemaal – on mitukümmend inimest, kelle Eestis asuvale varale on Eesti riik kohaldanud sanktsioone. Enamik neist tegelastest on seotud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega. Lisaks on Eestis pandud piirangute alla ka Liibüa režiimi toetajate ja Palestiinas tegutseva terroristliku organisatsiooni toetajate vara.