Nimelt seisab ehitusseadustiku, halduskoostöö seaduse ja veeseaduse muutmise seaduse eelnõus, et enamiku tavaliste ühe majapidamise puurkaevude puhul jäetakse lubade taotlemisel ära senine Keskkonnaametiga kooskõlastamine. Ekspressiga rääkinud allikad on aga avaldanud muret, et sellise seadusemuudatusega tehakse äkki olukorda veel hullemaks.