Osalt on seda lihtne selgitada. Eelkõige ses vallas, miks nad teevad seda iseenda territooriumil. Ukrainlased on näidanud, et suudavad võrdlemisi edukalt väikeste mehitamata õhusõidukitega Venemaa taristuobjekte rünnata.