Küll aga teab teda Jaak Madison, kelle nimi on avaldusel lahtris „kahju tekitanud isik“.