Üsna kõnekas on olnud viimane Kremli tuumasõjahoiatus. Selle tingis kaks sündmust, millest üks pole enam ammu uus, teine aga ärritas Kremlit ilmselt sellevõrra rohkem.