Varem on Hiina sõlminud sarnaseid lepinguid ka Serbia ja Itaaliaga. Serbiaga leppe sõlmimisel tõi Hiina näiteks Itaalia kogemuse, kes nende politseinikke riiki lubab, kirjutab telex.hu. Kui Serbia puhul leping täna kehtib, siis Itaalia lõpetas 2015. aastal alanud koostöö 2022. aastal. Nimelt tuli siis avalikuks inimõiguste organisatsiooni Safeguard Defenders raport Hiina politseijaoskondade võrgustikust, mille vahendusel üritati kontrollida ja mõjutada välismaal elavaid Hiina dissidente ja nende järele luurata.

Die Welt kirjutab, et Hiina näeb Ungaris kasulikku tööriista Euroopale mõju avaldamiseks. Ungari on ka varem kasutanud enda vetojõudu, et takistada ELi tasemel Hiina-vastaste meetmete vastu võtmist.