Kutsealuste tervist hinnatakse kehtestatud tervisenõuete alusel. Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) on tavaliselt lapsepõlves alanud alanud käitumis- ja tundeeluhäire.

Kui sümptomid on kerged ja töövõime hea – mis võimaldab täita teenistusülesandeid sõjaväeliselt korraldatud keskkonnas –, vastab kutsealune nõuetele. See tähendab, et noorel on võimalus ajateenistus edukalt läbida.

Kaitseväe arstid saavad vajadusel anda teenistuse läbiviimiseks soovitusi või suuniseid vastavalt terviseandmetele ja kaitseressursside ameti arsti hinnangule.

Kui aga kutsealusel on keskmine või raske kesknärvisüsteemi funktsiooni arengu pidurdumine või kahjustus ning ka püsivalt häiritud töövõime, siis ei vasta ta kehtestatud tervisenõuetele ja teda ajateenistusse ei kutsuta.

Võimalusel hindab kaitseressursside ameti arst kutsealuse tervist juba enne tema kohale kutsumist tervise infosüsteemis olevate andmete alusel.

Kui selgub, et kutsealusel esineb raske või püsiv tervisehäire, siis ei kutsuta teda ka eraldi terviseseisundi hindamisele.