Vaatamata pommitamisele ja Vene agressioonile on Tallinna tulemas mitu Ukraina aseministrit, ettevõtjad, rahvasaadikud, ettevõtluse ja energeetika eest vastutavad ametnikud jne. Ukraina presidendikantselei poolt võtab sõna kabineti asejuht Rostislav Šurma.

„Nimekiri, kellega alustasime aasta alguses tööd, on tänaseks suures osas muutunud, sest meie teele veeres üksjagu takistusi ja väljakutseid, mis kõik loogilised, mõistetavad ja arusaadavad. Alates sellest, et Ukrainast isegi ajutiselt lahkumine on seotud erilubadega, ning lõpetades sellega, et väga mitmed meie kutsutud esinejad on kõrged valitsusametnikud, kes peavad selleks saama loa „kõige kõrgemal tasemel“. Kuna Ukraina on sõjas ja olukord pidevas muutumises, siis on ka suhtlus olnud aseministrite, rahvasaadikute ja ettevõtjatega nagu Ameerika mäed – tihedast arutelust ajutise eetrist kadumiseni…“ kirjeldavad konverentsi korraldajad. „Aga üks on kogu aeg olnud kindel – seda konverentsi oodatakse Ukrainas, et levitada sõna ootustest riiki investeerida, see üles ehitada ja jagada veendumust, et ollakse teel Euroopasse.“

Konverentsi tähtsust ukrainlastele näitab seegi, et iga kord, kui selgub, et mõni Delfi Meedia poolt kutsutu ei saa siiski Tallinna tulla, on neil pakkuda kohe 3–4 nime asemele.

Päeva hoiavad koos ERRi saatejuht Johannes Tralla, Helsingin Sanomate endine peatoimetaja Kaius Niemi ja Ukraina ettevõtja ning analüütik Ruslan Spivak.