See tähendab, et venelased ei ole suutnud viimastel päevadel enam edeneda või on seda teinud väga väikeses mahus. Täna kinnitas ka Ukraina kindralstaap, et nad on suutnud Harkivi suunal venelaste edenemise peatada. Veelgi enam: siin-seal korraldavad ukrainlased enda sõnul vastupealetunge.