Euroopa mahajäämus globaalsetest võistlejatest on süvenemas. Kui USA majandus kasvas 20 aasta pikkustel perioodidel 1980–2000 ja 2000–2020 vastavalt 194% ja 141%, siis Euroopa majandusmootoritest Saksamaal ja Prantsusmaal 152% ja 122% ning 157% ja 118%. Hoopis teises liigas mängib siin Hiina, kus samad näitajad olid vastavalt 655% ja 528%.