Kui seni oli teater kriitikat kuulanud vaikides, avaldas veebruaris teatri direktoriks asunud Anne-Lii Päiv seepeale Eesti Päevalehes arvamusloo, milles nentis, et Vene Teater on langenud pahatahtlike narratiivide ohvriks, mille järgi olevat teater Kremli-meelne. „Kaua mõtlesin ja leidsin, et ei saa vaikida ja ei saa ka igale artiklile ja arvamusele eraldi vastata. Paljud meie majas käivad inimesed küsisid, et miks te