Trendi põhjusena tuuakse välja üldine teadusliku valekäitumise levik. Samas on võimalik, et põhjus peitub põhjalikuma kontrolli rakendamises, sest vigade otsimise ja valepraktikate tuvastamisega töötab aina enam inimesi. Samuti on juurutatud erinevaid plagiaadituvastuse tarkvarasid ja muid väärteadust paljastada aitavaid IT-rakendusi.