Nad polnud tavalised punaarmeelastest sõjavangid. Eestlased oli läinud Velikije Luki all vabatahtlikult sakslaste poole üle.

Suurte haakristilippude all üles rivistatud meeste riietus oli kirev. Kes vateeritud jopi, kes poolkasuka, kes sineliga, kel juba mingi erariietus selga tõmmatud.

„Eestlased, kes tulid bolševismi põrgust“, pealkirjastas oma esikülje Postimees. Ühe teise lehe ajakirjanik vaatas vange ja kirjutas: „Mehed on laagris hea hoolitsuse tõttu juba tublisti kosunud, kuid paljudegi näod kannavad veel läbielatud raskete päevade pitserit.“

Üks rivis seisvatest eestlastest oli 30aastane Dimitri Terav. Veel mõned kuud tagasi teenis ta 249. Eesti laskurdiviisis.