Paraku ei meeldinud raamat katoliiklikus Leedus kõigile - varsti pärast raamatu ilmumist esitati kultuuriministeeriumile kaebus, et raamat „ergutab perversioone“. Leedu ajakirjanduseetika inspektsioon leidis, et samasooliste paaride suhetest rääkivad muinasjutud võivad alaealisi kahjustada, ja andis korralduse panna raamatule hoiatus, et see võib olla alla 14aastastele kahjulik. Raamatu välja andnud ülikooli kirjastus peatas ajutiselt raamatu levitamise, aasta hiljem aga paiskas selle uuesti müüki koos nõutud hoiatusega.