Meenutuseks. Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri algab eesmärkide seadmisega „kaitsta ja tutvustada metsaökosüsteemi, liivikuid, maastikuilmet, elustiku mitmekesisust ja kaitsealuseid liike, Mustamäe nõlva ning kaitstavaid looduse üksikobjekte: Glehni pargi allikaid, sealhulgas Rõõmuallikat, ja Õpiringi kive“.

Lisanduvad ka eesmärgid kaitsta nõmmenelki ja II klassi kaitsealust linnuliiki – kanakulli.

Tegelik elu maastikukaitsealal on paraku risti vastupidine.