Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artikli autor kirjutas enne vaidlusaluse artikli avaldamist lugu personaalse riigi projektist, millega kaebaja oli seotud ja vestles paljude projektiga seotud isikutega. Personaalse riigi artiklis oli plaanis jätta kaebajale üks lõik, kuid enne ilmumist tuli uudis, et Luukas Kristjan Ilves lahkub ametist. Kaebajale uue töökoha leidmine ministeeriumis näitab, et tema teadmisi ja oskusi hinnati ning seega ei ole artikkel konflikti sisaldav, mis nõuaks vastulauset. Kuna tegemist oli uudislooga, siis oli selle ilmumine ajakriitiline. Ajakirjanik helistas kaebajale ja saatis sõnumi, kuid vastust ei saanud. Ka peale artikli ilmumist ei võtnud kaebaja toimetuse ega ajakirjanikuga vigade parandamiseks või täpsustamiseks ühendust. Toimetuse hinnangul on artikli pealkiri asjakohane, sest kaebaja töökohavahetus ei olnud tema vaba valik ning kui ta oleks hästi asekantsleri tööga hakkama saanud, ei oleks olnud vajalik talle teist töökohta pakkuda. Leht selgitas, et kuna kaebaja jätkab IT-valdkonnas, siis ei soovinud koostööpartnerid ja kolleegid avalikult oma arvamust avaldada. Eesti Ekspress märkis, et kõrgete riigiametnike töö on avaliku tähelepanu all ja selle kvaliteedi osas on põhjendatult kõrgemad ootused.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis ütleb, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist konflikti sisaldava looga ning seetõttu oleks pidanud Luukas Kristjan Ilvesele sõna andma. Pressinõukogu hinnangul oli kontaktivõtt kahe kõne ja sõnumiga näiline ning ei saa eeldada, et allikal on võimalik paari minuti jooksul vastata ja kommenteerida. Samuti ei olnud loo avaldamisega sellisel kujul kiiret ning ajakirjanik oleks pidanud tegema veel pingutusi, et saada kaebaja kommentaari.

Eesti Ekspress rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ja uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol ning punkti 4.11., mis näeb ette, et fotod, fotode allkirjad, pealkirjad, juhtlaused ega saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul sisaldab pealkiri oletust „löödi minema“ ja juhtlõik väidet, et ta ei saanud oma tööga hakkama, kuid viiteid konkreetsetele allikatele ja selgetele puudustele töös ei ole ning seetõttu ei ole aru saada, kas pealkirjas ja juhtlõigus on oletused või faktid.