Vaidlus käivitus Tartu ringkonnakohtu aprillikuisest otsusest, mis tunnistas lastevägistajatele ette nähtud karistusseadustiku § 141 lg 2 p 1 põhiseadusevastaseks.