„See oli vastastikune kokkulepe. Mingit paksu verd siin ei ole,“ tõdes EÜSi esimees Leo Estonius.

Jane sõnab, et need kuud, mil ta oli korbi naisliige, oli tema jaoks veel eneseotsinguline periood.

Kuigi Jane liikmesuse küsimust oli organisatsiooniskeskis arutatud, oli mõlema sõnul lahkuminek sõbralik. „Seltsis arutame igasugu küsimusi, paraku ka seda,“ märkis Estonius.

Küsimus, kas korporatsiooni range meesliikmete kord pole ajale jalgu jäänud, on Estoniuse sõnul ikka koosolekute laualt läbi käinud. Ent muutusteni jõutud ei ole.

„Ega need hoiakud tuhandepealises organisatsioonis nii kiiresti ei sünni. Meil on Eestis sellised kergelt arhailised nii mees- kui ka naisorganisatsioonid. Meie taasiseseisvumise 35 aasta jooksul ei ole mitte ükski nendest organisatsioonidest oma sisekorda muutnud,“ sõnab Estonius.

Eesti Üliõpilaste Selts on 1870. aastal asutatud üliõpilasorganisatsioon. Seltsi liikmed saavad olla vaid Eesti soost meestudengid.