Krimmi sündmuste taustal meenub see film mulle liigagi tihti. Kui film analüüsis üht väljamõeldud psühholoogilist pettemanöövrit, siis elu ise pakub paremat huumorit. Ühel päeval oli Facebookispostitus, kus oli kõrvuti paigutatud kaks peaaegu identset ekraanipilti Delfi portaalist – venekeelne ja eestikeelne, mis kajastasid ühte ja sama sündmust Krimmis, vist mingi Ukraina sõjaväeosa ülevõtmist vene sõdurite poolt. Mõlemal uudisel oli sama tekst ja sama foto. Ainuke, kuid see-eest tähelepanuväärne vahe oli pealkirja sõnastuses (tsiteerin mälu järgi): seal, kus eestikeelses tekstis oli kirjutatud “vene sõjaväelased”, oli venekeelses tekstis “kohalikud elanikud”. Üks tekst kõneles lääneriikide keeles, teine Kremli keeles.