See maal, Viktor Karruse “Vilja riigile”, seob minu jaoks kokku mitu eri lugu. See niitide kokkujooksmine on toimunud järk-järgult, aastate jooksul. Kui nägin Karruse Stalini surma-aastal valminud maali esimest korda, see võis olla näiteks aastal 2000, oli see mulle üks näide möödunud sajandi keskpaiga sotsrealismist. Kuldne viljapõld, särav punalipp, kombain ja veoautod, tubli kolhoosi- (või sovhoosi) rahvas kõigi ühiseks hüvanguks töötamas.