ETV arengukava koostajad, kelle hulka ma kuulun, lugesid artiklit hämmastusega.

Nimelt väidetakse selles, et Ilmar Raag lubab vene vaatajatele

mõeldud saadete mahu suurenemist, aga ETV arengukava järgi peaks see

vähenema ligi kolm korda. Artikli autor teeb järelduse, et Raag ja Suni

vassivad.

Nii jõhkrat lahtisest uksest sissemurdmist ei mäletagi. Seda enam, et

selleks kasutatakse uskumatut ajakirjanduslikku pettust. Nimelt tuuakse

artikli juures ära kaks vastukäivat teksti, millest üks on katkend ETV

pressiteatest ja teine sellele vastukäiv katkend justkui ETV arengukavast.

Mida enam ütelda, kui vassimine on sel viisil dokumentaalselt tõestatud?

Paraku ei ole Vitali Belobrovtsevi tsiteeritud dokument ETV

arengukava, vaid tont teab mis. Tõestuseks on kõige lihtsam kätte võtta 1.

märtsil Riigikokku antud ETV arengukava täistekst (46 lk), millest me mitte

kuidagi ei leia Belobrovtsevi toodud väiteid. Seal selgub hoopis, et

venekeelsete saadete maht suureneb, mitte ei vähene kolm korda.

Kui taolist desinformatsiooni oleks levitanud mingi kollase ajalehe algaja

ajakirjanik, ei peaks episoodil pikemalt peatuma. Paraku saan ma

samast artiklist teada, et Vitali Belobrovtsev on TPÜ meediaõppejõud. Selle

peale hakkab mul hirm. Igasuguse akadeemilise analüüsi juurde kuulub

allikakriitika ja täiendavate tõestusandmete otsimine. Antud juhul tundub,

et lugupeetud õppejõud ei ole iial vaevunud kindlaks tegema, kas tema

käsutuses olnud dokumendid ikka on ETV arengukava.

Jagades koos ülejäänud ETV arengukava autoritega samu nägemusi, mida ka

Vitali Belobrovtsev oma artiklis edendab, küsin ma, miks taoline vigane

artikkel ilmus? Kas eesti ajakirjandusele tüüpiline ignorantsus,

pahatahtlikkus? Tulemuseks on alusetu segadus ETV arengukava ümber. Kas

keegi hiljem mäletab, et Belobrovtsevi arutelu tugines valedele eeldustele?

Ilmselt mitte. Kindlasti aga mäletatakse, et ETVs vassitakse. Miks?