Nimelt otsustas Euroopa inimõiguste kohus, et üht Eesti vangi hoiti eeluurimise ajal inimväärikust alandavates ruumides. Vaidlus käis peamiselt kambri põrandapinna ümber. Kui seni loeti mõistlikuks 2,5 ruutmeerit vangi kohta, siis nüüd otsustas Euroopa kohus, et miinimum on kolm ruutmeerit.

Sajad vangid, keda oli hoitud samades tingimustes, haistsid rahateenimise võimalust. Paljude jaoks möödusid jõulud õigusaktides tuhnides ning advokaadibüroosid läbi helistades. Eesmärk oli kõigil üks – Eesti riik kohtusse kaevata.