Kunagise mõrva tõttu Tallinnas laibatükeldaja majaks hüütava Maakri 36 korteriühistu otsustas häältega 17 : 1 keelata hoones külaliskorterite pidamise. Seda põhjendati asjaoluga, et “külaliskorteriteenuse pakkumine Maakri 36 hoones on põhjustanud pidevaid maja sisekorra eeskirja rikkumisi, sh uste mittelukustamist, võtmete andmist pidevalt erinevatele kolmandatele isikutele, öörahu rikkumist, mis põhjustab elanike turvatunde kadumist ning häirib igapäevast elu”. Ühistu käskis elanikel lõpetada augustiks lepingud Daily Apartmenti ja teiste üürifirmadega.

ADVOKAADID ON KURSIS

Advokaadibüroo Lillo & Lõhmus vahendusel saatsid Kursi koolkonda kuuluvad kunstnikud Ilmar ­Kruusamäe, Albert Gulk, Priit Pangsepp, Reiu Tüür, Külli ­Suitso, Imat ­Suumann ja Priit Pajos ähvarduskirja endisele sama koolkonna liikmele ­Peeter Allikule, keelates Allikul Kursi koolkonna nime kasutamise. Allik registreeris enda nimele osaühingu Kursi koolkond ning see on teistele nüüd takistuseks koolkonna registreerimisprotsessis. Irooniline on siinjuures tõik, et Allik on koolkondlastest ainus, kes on pärit Kursi külast Jõgevamaal Puurmani vallas. Tema mõtles 1988. aastal välja ka Kursi koolkonna nime.

ISIS KAITSEB EESTI NOORI

Terroristlik organisatsioon ISIS (lühend ISIS tuleneb organisatsiooni ingliskeelsest nimetusest Islamic ­State in Iraq and Al-Sham) sai juuni alguses 11 nimekaimu Eesti koolidesse ja spordihoonetesse, kui neisse paigaldati AED (Automated External Defibrillator) I­SISe-nimelised elustamisaparaadid.

Möödunud aasta novembris teatas Suurbritannia investeerimisfirma Isis Private Equity, et terrorirühmituse ISIS kasvava sõjakuse tõttu võtab firma omale uue nime. Ettevõtte uus nimi Living Bridge viitavat väikestele elusate puude juurtest moodustunud rippsildadele Kirde-Indias.