1. Kuluhüvitised. Seoses kuluhüvitiste aruannete avaldamisega ja eelkõige Päevalehe avastusega, et juhiloata Mihhail Stalnuhhin on liisinud enda pojale ja naisele autot, tunneb Riigikogu tavapärast vajadust asuda reformima kuluhüvitisi. Konkreetsete ettepanekutena on laual idee vähendada kuluhüvitised 30 protsendilt palgast 20ni nagu ministritel ja need “pimendada” ehk kaotada aruandluskohustus. Samuti on kõne all piirmäär autoliisingu kulule.

2. Pagulased. Järgmisel nädalal toimub rändepoliitika kui olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu. Vaidlust tekitab rida teemasid: kuhu rajada pagulaskeskus, kas kehtestada pagulastele seadusega kohustus eesti keelt õppida, kas lisada karistusseadustikku keelud burkade kandmise, sundabielu korraldamise ja naiste ümberlõikamise kohta.

3. Eesti esindaja Euroopa Kontrollikojas. Milline poliitik saata minema kõrge palga peale – Juhan Parts, Jürgen Ligi või keegi kolmas? Sellest kirjutab ka tänane Ekspress.

4. Kooseluseaduse rakendusaktid. Viimane aeg on jaanuaris jõustuva seaduse jaoks rakendusaktid vastu võtta. Peamine küsimus näib olevat, kas Keskerakonnas leidub neile piisavalt toetajaid, et 51 poolthäält kokku saada.

5. Riigieelarve. Suured vaidlused on koalitsiooni sees ära vaieldud, nüüd hakkab Riigikogu kokku panema nn katuseraha plokki. Selle raames selgub muuhulgas, kas ERR saab olümpiamängude ja jalgpalli EMi ülekande jaoks lisaraha.

6. Valimisseaduste muudatused. Põhimõtteliselt on koalitsioonil kokkulepe üleriiklikud nimekirjad avatuks muuta, kaotada keeld Riigikogu liikmel kohalikus volikogus olla ja seada presidendikandidaadid üles senisest varem.

7. Taastuvenergia toetused ja suurtootjad. Jätkub möödunud Riigikogu koosseisult päritud vaidlus, kas perekond Sõnajalg peaks oma tuulegeneraatorite eest ka toetust saama. Paralleelselt püüavad suured tootjad-eksportijad-elektritarbijad veenda riiki kehtestama suurtarbijaile elektrienergia soodustariife.

8. Erakoolide rahastamine. Esialgu peamiselt Reformierakonna sees käiv vaidlus selle üle, mida tähendas programmis lubadus rahastada koole omandivormist sõltumata võrdselt – ja kas see võiks ühilduda haridusministri ettepanekuga jätta erakoolide tegevustoetuse maksmine omavalitsuse mureks.

9. Rail Baltica trass. IRL on taas üles korjamas ideed suunata Rail Baltica trass läbi Nabala, mille looduskaitsealane väärtus on mitmelt poolt kahtluse alla seatud ning mis annaks võrreldes olemasolevate plaanidega märkimisväärset kokkuhoidu.

10. Riigiettevõtete konsolideerimine. Minister Michali idee luua riigifirmade haldusettevõte tekitab kindlasti skepsist koalitsioonipartnerites, kes kardavad oma mõju vähenemist riigiettevõtete järelevalve osas. Lisaks on ­oodata emotsionaalset arutelu Omniva ja mõne teise osaluse erastamise teemal.

Kuna aga Savisaarele on esitatud korruptsioonikahtlustused, võib eeldada kõigis neis küsimustes rahumeelseid vaidlusi – võimalust koalitsiooni kõigutada lihtsalt ei paista. Vähemalt kuni Keskerakonna kongressil hakatakse parteile uut esimeest valima – Edgari nimepäeval, 29. novembril.