Koosolekul osalesid toonane Ukraina presidendi kohusetäitja Oleksandr Turtšõnov, paar päeva varem vanglast vabanenud endine Ukraina peaminister ja opositsiooniliider Julia Tõmošenko, Ukraina julgeolekuteenistuse ülem Valentõn Nalivaitšenko, peaminister Arseni Jatsenjuk, Ukraina riigipanga esimees Stepan Kubiv, siseminister Arsen Avakov, kaitseminister Ihor Tenjuhh. 37-leheküljeline dokument näitab Ukraina uusi juhte paanikalähedases seisundis: riigikassa on tühi, sõjaväelased ebalojaalsed, Venemaa järgmised käigud ettearvamatud.

"Meie sõjaväelased on demoraliseeritud," kirjeldab julgeolekuteenistuse ülem Nalivaitšenko. "Paljud neist ei tunnusta [Ukraina] uut võimu ja pole valmis täitma käske või reetsid üldse vandetõotuse. Eriti keeruline on olukord sõjalaevastikus. On tulnud allakirjutatud erruminekuavaldusi, sealhulgas sõjalaevastiku ülemalt. Moraalne ja psühholoogiline kliima juhtkonnas on erakordselt halb, kui mitte öelda, et täiesti reeturlik."

Toonane kaitseminister Ihor Tenjuhh ütleb nõupidamisel, et venelased valmistuvad Ukraina territooriumile tungimiseks: "Kiievi, Harkivi ja Donetski suunal on juba koondatud 38 00 meest, 761 tanki, 2200 soomukit, 720 kahurit, samuti 40 ründekopterit, 90 toetuskopterit ja 90 ründelennukit. Mustal merel on lahinguvalmis 80 Vene sõjalaeva/.../ Räägin avameelselt. Meil ei ole praegu armeed. Janukovõtš ja tema kaaskondlased tegelesid selle süsteemse hävitamisega Vene eriteenistuste juhtimisel."

Kaitseministri hinnangul oleks Ukraina ise saanud kogu riigi peale kokku vaid 5000-mehelise lahinguvõimelise väeüksuse. Praktiliselt kõik nõupidamisel osalenud andsid aru, et sõjaline vastus Venemaale võrduks Ukraina jaoks hävinguga. Ainukesena pooldas sõja kuulutamist presidendi kohusetäitja Oleksandr Turtšõnov.

Koosoleku ajal helistab Turtšõnovile Venemaa riigiduuma esimees, et edastada Putini ähvardused.:"Nad ei välista, nagu ta ütles, raskeid otsuseid Ukraina kohta venelaste ja vene keele rääkijate tagakiusamise eest. Ilmselt vihjavad otsustele viia vägesid mujalegi kui Krimmi. Andis edasi Putini sõnad, et kui hukkub kasvõi üks venelane, kuulutavad nad meid sõjakurjategijateks ja hakkavad jälitama kogu maailmas. Ma vastasin, et Ukraina-vastast agressiooni alustades on nad juba muutunud kurjategijateks ja peavad andma vastust rahvusvahelise kohtu ees. "

UKRAINA RIIKLIKU JULGEOLEKU- JA KAITSENÕUKOGU ISTUNG 28. VEEBRUARIL 2014

Istungit juhatas presidendi kohusetäitja, Ukraina Ülemraada esimees Oleksandr Turtšõnov

Edasilükkamatutest meetmetest Ukraina rahvusliku julgeoleku, suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse tagamisel.

Oleksandr Turtšõnov, presidendi kohusetäitja

Küsimus on faktiliselt otseses Ukraina-vastases agressioonis naaberriigi poolt. Küsimus on separatismis, mida kunstlikult toetatakse ja levitatakse Ukraina territooriumil.

Ma saan aru, et mitte kõik uued ministrid pole veel valmis töötama sellistes rasketes oludes. Aga aega hoovõtuks ei ole. Seetõttu palun mitte loengut probleemidest, vaid professionaalset arutelu ja vajalike otsusteni jõudmist. Otsusteni, mis kaitsevad Ukrainat, lokaliseerivad separatismikoldeid, tagavad õigluse ja kurjategijate karistamise.

Meie info kohaselt arutab Vene Föderatsiooni väejuhatus reaalselt Krimmi autonoomse vabariigi annekteerimist.

Valentõn Nalõvaitšenko, Ukraina Julgeolekuteenistuse juht

Esmalt poliitilisest olukorrast [Krimmis] ja kohalikest juhtidest. Krimmi ülemnõukogu esimees Konstantinov ja värskelt valitud peaminister Aksjonov on võtmefiguurid, kes tegutsevad täielikus koostöös Venemaa Musta mere laevastikuga. Nad osalevad kõigi sõjaliste provokatsioonide planeerimises ja läbiviimises.

Esimene ja väga ähvardav tegur on Venemaa sõjaväelaste laiaulatuslik kasutamine. Teiseks: faktiliselt on vaenlase poole üle läinud sõjaväelased, „Berkuti“ eriväelased ja teised Ukraina õiguskaitseorganite töötajad, kes teenisid Krimmis.

Kolmas ja väga ohtlik element: lennuväljad ja muu Krimmi transporditaristu võtavad oma kontrolli alla või blokeerivad tsiviilriides või juba vormis Venemaa Musta mere laevastiku sõjaväelased.

Neljas Krimmi olukorra element: elanikkonna massiline toetus Vene Föderatsiooni tegevusele. Krimmi ja Venemaa meediat kasutades käib väga võimas desinformatsiooni ja diskrediteerimiskampaania ja ühiskondlike meeleolude üleskütmine.

Mida tegi Julgeolekuteenistus öö jooksul? Esiteks informeerisime vandetõotusele kindlaksjäänuid mitte alluma provokatsioonidele. Me ei tohi lubada tulevahetust ega ohvreid rahuliku elanikkonna või Venemaa Musta mere laevastiku sõjaväelaste seas ehk Venemaa-poolne sõjaline surve ei tohi leida mingit õigustust Venemaa täieliku sõjalise kontrolli kehtestamiseks kogu Krimmi üle.

Turtšõnov

Palun arvestada, et meie istung toimub Ülemraada kaitseta ruumides ja ajapuudusel ei saa julgeolekunõukogu töötada seal, kus peaks.

Nalõvaitšenko

Järgmine tegur, lennuväljad. Simferoopoli lennuväljal õnnestus blokaad peaaegu kõrvaldada, välja arvatud üks aspekt – venemeelne rahvahulk on endiselt ümber lennuvälja ja Vene sõjaväelased on endiselt lennujuhtimiskeskuses. Ülejäänud 300 Vene sõjaväelast, kes seisid lennuväljal või blokeerisid VIP-tsooni, läksid restorani, et vene tavade kohaselt viina võtta.

Belbeki lennuväli. Väeosa on täiesti avalikult ümber piiratud Venemaa Musta mere laevastiku sõjaväelaste poolt: seal seisavad nii tehnika kui ka raskerelvastus.

Väeosa on blokeeritud. Väeosa peab esialgu vastu, aga tsiviillennuvälja osa hõivasid Venemaa Musta mere laevastiku sõjaväelased.

Meie arusaama kohaselt kruvivad nad pinget ootuses, et keegi Ukraina poolt, olgu siis Paremsektor, Julgeolekuteenistus või sõjavägi vastab provokatsioonidele ja annab Vene sõjaväelastele ajendi relvi kasutada ettekäändega kaitsta Krimmi elanikke Kiievi kliki relvarünnaku eest.

Julgeolekunõukogu istungi eel tekkis äärmiselt tõsine oht: 11 Vene Föderatsiooni kopterit suundusid lahingukorras Simferoopoli peale. Hetkeseisuga on kolm kopterit linna lähedal maandunud, ülejäänud lendasid Feodossiasse.

Lõpetaksin oma ettekande sellega, et tegu on enneolematult tugeva survega. Meie sõjaväelased on demoraliseeritud. Paljud neist ei tunnusta [Ukraina] uut võimu ja pole valmis täitma käske või reetsid üldse vandetõotuse. Eriti keeruline on olukord sõjalaevastikus. On tulnud allakirjutatud erruminekuavaldusi, sealhulgas sõjalaevastiku ülemalt. Moraalne ja psühholoogiline kliima juhtkonnas on erakordselt halb, kui mitte öelda, et täiesti reeturlik.

Arsen Avakov, siseminister

Meile esitasid raporti [errumineku kohta?] Sevastoopoli siseasjade valitsuse ülem ja Krimmi siseasjade valitsuse ülem. (Edasi jätkab vene keeles) Simferoopoli osas tuleb täpsustada. Siseväed ja Simferoopoli patrullteenistus jätkavad teenistust, kuid venelaste vastu tegutsema ei hakka. Miilitsale lisaks on meil Krimmis umbes tuhat siseväelast, kes loodatavasti täidavad käske või vähemalt ei anna alla.

Soovitus: koos sisevägedega võtta kontrolli alla Simferoopoli lennuvälja, mitte kokkupõrgete, vaid otsese kohalolekuga. Püüda neid välja tõrjuda ilma tulistamata.

Eraldi mainin, et suurem osa Krimmi elanikkonnast on venemeelsel ja ukrainavastasel seisukohal. Seda riski peame arvestama.

Peame sidet oma töötajatega, kes pole reeturiteks osutunud, kuid miilitsas on neid väga vähe.

„Berkuti“, mis läks koos relvadega üle vaenlase poolele, isikkoosseisu nimekirjad on meil olemas ja anname need üle prokuratuurile kriminaalasjade algatamiseks.

Turtšõnov

Kui palju „Berkuti“ võitlejaid reetis vandetõotuse?

Avakov

Esialgsetel andmetel 67. Pole päris selge, kes kohale olid. Paljud põgenesid juba Kiievist naastes Venemaale, kartes kriminaalvastutust.

Turtšõnov

Kas nad istuvad ööpäev läbi maakitsusel? Ei söö, ei joo, ei midagi?

Avakov

Vene väed aitasid neid samuti. Seal on väliköök, neil on telgid, elanikkonna toetus...

Ihor Tenjuhh, kaitseminister

Õppuste sildi alla käib Venemaa vägede koondamine kogu Vene-Ukraina piiri ulatuses.

Nende eesmärk on mitte ainult jõudu näidata, vaid reaalne valmistumine meie territooriumile tungimiseks, lahinguülesannete täitmiseks. Kiievi, Harkivi ja Donetski suunal on juba koondatud 38 00 meest, 761 tanki, 2200 soomukit, 720 kahurit, samuti 40 ründekopterit, 90 toetuskopterit ja 90 ründelennukit. Mustal merel on lahinguvalmis 80 Vene sõjalaeva.

Meie sõjalaevastiku ülemal oli täna jutuajamine Venemaa Musta mere laevastiku ülemaga, kes avameelselt teatas, et see on sõbralik vestlus: „Mul pole volitusi teiega läbirääkimisi pidada, kui ütlen järgmist. Me läheme lõpuni – seda esiteks. Teiseks, kõik väed on täielikus lahinguvalmiduses. Kolmandaks, kui te meile vastu ei hakka, siis verevalamist ei tule ja kõik kulgeb rahulikult.“ See tähendab, ta soovitas täielikku alistumist ja üleminekut Vene Föderatsiooni poolele.

Krimmis vallutavad objekte eriväed, mis on saanud lahinguväljaõppe Venemaa kuumades punktides. Seega palun luba viia meie relvajõud täielikku lahinguvalmidusse, et vastavalt reageerida ohule. Ehk sissetungi korral kasutada kõiki ründe- ja pommilennukite ekipaaže praktilises lahinguolukorras.

Meie Krimmis asuvates väeosades jälgitakse olukorda, kuid püüavad hoiduda otsesest sõjalisest kontaktist. Me pole täismõõduliseks sõjaks valmis.

Meil on vaja aega, meil on vaja abi. Vaja on kogu rahvusvahelise üldsuse järsku reaktsiooni.

Räägin avameelselt. Meil ei ole praegu armeed. Janukovõtš ja tema kaaskondlased tegelesid selle süsteemse hävitamisega Vene eriteenistuste juhtimisel.

Praegu me suudaksime kogu riigist kokku saada umbes 5000-mehelise lahinguvõimelise väeüksuse. Me võime nad paisata Krimmi, kuid see ei lahenda Krimmi probleemi. Ma lihtsalt paigutame nad sinna. Aga mida teha tuhandete piirikilomeetritega ja Venemaa ettevalmistustega sissetungiks? Kui nad hommikul Tšernigovi oblastist sisse tungivad, on nad õhtuks juba Kiievis!

Praegu asub Mustal merel üks USA staabilaev – Mount Whitney. Täna väljus see Istanbulist. Kui meil oleks USAga leping ja see laev siseneks vastavalt lepingule meie territoriaalvetesse, oleks see märk, et me pole üksi. See võiks venemaa peatada.

Palun luba suuremahuliste sõjaväeõppuste läbiviimiseks, kuna enamiku meie väeosade lahinguline valmisolek on suure kahtluse all. Õppuste plaani võime esitada etteantud ajal.

Turtšõnov

Kui palju on Krimmis Ukraina territooriumil Vene sõjaväelasi ja kui palju meie omi neil vastas seisab?

Tenjuhh

Meil on umbes 15 000 meest, peamiselt sõja-merejõududes.

Turtšõnov

Aga maavägesid meil pole?

Tenjuhh

15 000 on sõjaväelasi kokku, kes meile alluvad.

Turtšõnov

Neist võitlusvõimelisi?

Tenjuhh

Ei oska vastata. Enamik sõjaväelastest on lepingulised kohalikud. Sõjaväeteenistus on neile elatusallikas. Rahva meelsust Krimmis te teate. Lisaks noored ajateenijad, kes vaevalt sõdima hakkavad. Käsku relva kasutada on valmis täitma maksimaalselt 1500-2000.

Venemaa poolelt lisandub Musta mere laevastikule pidevalt relvajõudude ja erivägede ründeüksusi. Juba praegu on lahinguvalmis üle 20 000 mehe. Aga Vene sõjaväelaste, lahingutehnika ja relvastuse hulk suureneb pidevalt.

Andri Deštšõtsja, välisminister

Välisministeerium tegi avalduse, andis üle diplomaatilise noodi ja tegi Vene poolele ettepaneku konsultatsioonideks. Kohtusin täna ka Visegradi maade välisministritega. Kõik nad väljendasid rahutust, kuid oma plaanide ja tegevuse kohta midagi ei teatanud. Kõik paluvad meil mitte teha ennatlikke samme.

Arseni Jatsenjuk, peaminister

Ma ei kahtle, et Venemaa läheb lõpuni Krimmi hõivamise ja iseseisvuse väljakuulutamisega, või üleminekuvariandina liitmisega. Minu meelest pole me valmis sõjalisteks operatsioonideks, ja kahjuks teavad seda ka venelased. /---/

Palun Turtšõnovil anda käsk julgeolekuteenistusele, välisluureagentuurile ja sõjaväeluurele identifitseerida isikud, kes ilma eraldusmärkideta, relva kasutades hõivavad Krimmis objekte, et meil oleksid faktilised tõendid Vene Föderatsiooni sõjaväelaste osaluse kohta.

Kui meil oleks võimalus poliitiliseks lahenduseks, siis oleks ilmselt õige alustada läbirääkimisi nendega, kes esindavad praegu Krimmi ebaseaduslikku valitsust, eesmärgiga saavutada poliitiline stabiilsus. Selleks peaks Ülemraada vastu võtma uue Krimmi autonoomse vabariigi konstitutsiooni, mis näeks ette tinglikult iseseisva rahandussüsteemi loomise ning rahvuskultuuriliste ja etniliste küsimuste lahendamise.

See variant on võimalik ja seda tuleb käsitleda kui peamist, kuid Venemaa peatab selle, sest pole konflikti rahumeelsest lahendamisest huvitatud. Venemaa sõjalise operatsiooni tõenäosus on väga suur.

Kahju tõesti, et kaks USA sõjalaeva Mustalt merelt lahkusid. Eile saime teada, kui ohtlik on olukord, kuid juba täna oli mul sel teemal jutuajamine USA asepresidendiga. Esialgu pole neil mingit seisukohta.

Nalõvaitšenko

Mul on ettepanek kutsuda Kiievisse Krimmi prokuratuuri, julgeolekuteenistuse ja miilitsa juhid. Enamik on seal reeturid, aga me peame teadma, kes praegu on meie poolel ja kes mitte.

Turtšõnov

Nõus! Meil on vaja teada jõudude vahekorda jõuametites iga Krimmi rajooni kohta. kasutage roteerimist, määrake inimesi ametisse, aga tagage prokuratuuri, siseministeeriumi, julgeolekuteenistuse ja sõjaväeosade töö poolsaarel. Me peame teadma, kes on valmis Ukrainat kaitsma ja kes mitte.

Vitali Jarema, asepeaminister

Selgitasime välja tsiviilelanikkonna domineeriva seisukoha. Kui hõivatakse riigiasutusi, siis nad räägivad; „Kui teil Kiievis võib, siis miks meil Krimmis ei tohi hõivata?“ Peaksime maksimaalselt vabastama omakaitse hõivatud ruume, et näidata – meil kehtivad seadus ja kord.

Siin oli juba juttu „Berkutist“, mis hõivas maakitsuse ja pani Krimmi „lukku“. Aga miks nad need kontrollpunktid püsti panid? Sest nad nägid, kuidas Saša Belõi ähvardas oblastinõukogus kõiki automaadiga. Kuni sellised „patrioodid“ hõivavad ruume ja vara, on Ukraina vaenlastel tugevad argumendid sama teha.

Jatsenjuk

Küsimus sõjaväelastele. Kui Venemaa alustas oma vägede aktiivset paiskamist Krimmi sõjaväe transpordilennukitega, siis kas me saame seda peatada?

Viktor Gvozd, välisluureagentuuri esimees

Lennukid maanduvad lennuväljale, mis on Vene Föderatsiooni kontrolli all vastavalt Musta mere laevastiku lepingule.

Turtšõnov

Kirjutame otsusesse: viivitamatult sulgeda õhuruum Krimmi kohal. Ja täielikult lõpetada lennujuhtide kontaktid Venemaaga.

Tenjuhh

See ei aita. Nad maandavad lennukeid sõjaväe lennujuhtide abiga. Aga seda tuleb siiski teha.

Jatsenjuk

Kas lepingu kohaselt tohib Vene Föderatsioon ilma etteteatamiseta suurendada oma väekontingenti?

Tenjuhh

Ei. Kuid me ei kontrolli ei õhukoridore ega mereteid. Nende dessantlaevad võivad maabuda ranniku suvalises punktis.

Turtšõnov

Küsimus, mis puudutab Musta mere laevastiku kohalolekut Krimmis: seoses lepingu jõhkra rikkumisega Venemaa poolt, kas Ukrainal on võimalik lepingut katkestada?

Deštšõtsja

Ma ei oska kohe öelda, millised on nõuded lepingu katkestamiseks, aga kehtiva lepingu lõpetamine on keeruline protsess, mis...

Turtšõnov

Veel kord: me peame olema valmis igasuguseks sündmuste arenguks. Palun see protsess üle vaadata seoses lepingu Venemaa-poolse jõhkra rikkumisega.

Ma arvan, et Venemaa agressioon Krimmis võib üle kasvada täiemõõduliseks sõjaks. Kõigile probleemidele vaatamata tuleb selleks valmistuda.

Teine küsimus. Millised on teoreetilised võimalused, arvestades sündmuste ohtlikkust Ukraina jaoks, asuda NATOga aktiivsetesse konsultatsioonidesse, saamaks kasvõi assotsieerunud liikmeks?

Jatsenjuk

Neil pole „assotsieerunud liikme“ mõistet. Liikmeks saamise võimalus on null.

Turtšõnov

Kardavad?

Jatsenjuk

Tänastes oludes ühemõtteliselt jah.

Julia Tõmošenko

Ei tohi rääkida kiirest NATO liikmeks saamisest, see ajab Venemaa veel rohkem vihale.

Turtšõnov

Me ei räägi avalikest teadaannetest, me räägime konsultatsioonidest oma Põhja-Atlandi partneritega, et nad ei peaks ükskõikselt pealt vaatama, kuidas kulgevad sündmused Ukraina territooriumi annekteerimisel.

Andri Parubi, rahvusliku julgeoleku ja kaitsenõukogu sekretär

Praegustes tingimustes ei võta NATO meie probleemi enda kanda.

Jatsenjuk

Lubage ma tuletan teile meelde, et 2008. aastal jäi Bukarestis alla kirjutamata NATO liikmelisuse tegevuskava ja just sellepärast leidiski aset Venemaa sõjaline agressioon Gruusia territooriumil. Täpselt sama toimub praegu Ukrainaga. Äärmiselt kahju, et meie Lääne partnerid tookord keeldusid. Täna oleks olukord juba hoopis teistsugune. Täna seisaksid Krimmi rannikul juba mitu USA sõjalaeva.

Tegelda praegu liikmelisuse tegevuskavaga või NATO liikmeks saamisega pole võimalik, sest see on täiesti ebareaalne. Nad ei lähe selle peale välja!

Mis aga puudutab sõjalist abi, siis ma ei tahaks neist asjadest suures seltskonnas rääkida, aga ma arvan, et mitte ükski riik, sealhulgas Budapesti memorandumi liikmed, pole praegu valmis Ukrainat aitama. Alles nad tulid Iraagist ja Afganistanist ära, ja sedagi mitte täielikult. Ja seda enam: sõjaline konflikt Venemaaga otse keset Euroopat... Me peame hakkama saama eranditult oma jõududega. Ja ütlen veel kord: kõige rohkem teeb mulle muret meie relvajõudude olukord. Relvajõudude tegelikku olukorda teab Venemaa. Nemad sõdisid, meie ei sõdinud. Kõik! Nad teavad kõike, mis meil toimub.

Tenjuhh

Ja kuidas seda rahastatakse. Relvajõud on nende aastatega reaalselt nullitud.

Jatsenjuk

Teoreetiliselt võime saada rahalist toetust riigi rahandussüsteemi stabiliseerimiseks. Seda me võime saada.

Turtšõnov

Tahan Julgeolekuteenistuselt kuulda ettepanekuid nende neutraliseerimiseks, kes praegu tegelevad separatismiga. See puudutab Konstantinovi, Aksjonovi ja teiste viivitamatut vahi alla võtmist.

Nalõvaitšenko

Töötame selles suunas, aga milliste jõududega seda teha? Selles on küsimus.

Turtšõnov

Ma paluksin teil, siseministeeriumil, peaprokuratuuril ja kaitseministeeriumil töötada kiiresti välja kurjategijate vahi alla võtmise ja nende Kiievisse toimetamise tehnoloogia. See puudutab kurjategijaid, kes praegu aitavad agentidena läbi viia sõjalist operatsiooni Ukraina vastu. Siin ei tohi olla viivitamist ega tseremooniaid!

Oleg Mahnitski, peaprokurör

Seal on tegemist ainult ebaseadusliku valitsemisvolituste haaramisega(?)...

Turtšõnov

Ei! Siin on separatism, siin on terrorism, sest nad teevad koostööd terroristidega, kes hoiavad kinni Krimmi parlamenti ja hõivavad objekte.

Gvozd

Minu meelest tuleb praegu viivitamatult ja kõikjal tugevdada massimeedia tööd. Me peame maksimaalselt jäädvustama toimuvat, seda, mida teevad Venemaa relvajõud. Ja kõike massimeedias näitama. Liitma meedia jõustruktuuridega. Jõustruktuurid asuvad tegutsema, massimeedia jäädvustab ja teavitab.

Kui agressioon on dokumentaalselt tõestatud, võime loota mingitki toetust. Ma saan aru, tuleb minna lõpuni!

Turtšõnov

Massimeedia osas on aktsent vales kohas. Väga oluline on meie suhtumine just Krimmi poolsaare elanikesse. Nad peavad mõistma, et Ukraina valitsus pole nende vaenlane. Et me oleme valmis lahendama nende kohalikke probleeme. Tuleb hajutada müüt, et krimlased tõusid Ukraina vastu üles. See on sõjaline operatsioon suveräänse riigi vastu. Me peame selgitama, et need pole mingite parteide ega ühiskondlike organisatsioonide aktivistid, vaid vene sõjaväelased, kes enam isegi ei varja oma päritolu. Väga oluline on tagada, et Ukrainas ja kogu maailmas neid sündmusi objektiivselt mõistetaks.

Aga kuidas ikkagi Krimmi eliit Ukraina poole võita, et nad separatistide poolel ei oleks?

Andri Sentšenko, ???

Praeguste Krimmi liidritega, reeturite ja separatistidega, me ei saa ju läbi rääkida!

Mul on ettepanek: alustada avalikult Krimmi seaduse ettevalmistamistamist siin, Kiievis. Ja kaasata sellese Krimmist valitud Ülemraada saadikuid. Nad kõik kardavad…

Teiseks peaksime aktiivselt töötama infoalal, et veenda krimlasi: Aksjonov ja Konstantinov on bandiidid ja pätid, et nende võimu ei tohi tunnustada.

Järgmiseks tundub mulle, et tuleb välja töötada Krimmi rahastamise ajutine kord. Me ei saa ju lasta Aksjonovil riigikassa raha käsutada.

Mis veel infot puudutab, siis on olemas telekanal „Tšernomorka“. Me saame teha nii, et kogu selle programm pannakse kokku Kiievis.

Mahnitski

Meil on valmis nõudmine Janukovõtši väljaandmiseks. Kui antakse korraldus, laseme selle käiku.

Turtšõnov

Teil on selline korraldus. Edasi.

Mahnitski

Vastavalt kaitseseaduse esimesele paragrahvile võib kõiki Krimmis toimuvaid sündmusi kvalifitseerida relvastatud ründeks Ukraina vastu. Sellistel juhtudel – see on puhtalt info, mitte ettepanek – on olemas seaduslik alus sõjaseisukorra kehtestamiseks, näiteks Krimmis. Teine küsimus on, kuidas seda teha.

Turtšõnov

Me peaksime seda küsimust arutama. Ma andsin eile korralduse valmistada ette sõjaseisukorra määrus, kuna inimeludele on reaalne oht, sõjaväelased hõivavad relva jõul objekte. Teisalt luuakse takistusi Krimmi suhtlemisel mandri-Ukrainaga. Ka siin on väga palju küsimusi, sealhulgas alternatiivsete ebaseaduslike võimuorganite loomine, mille olemasoluks pole mingit õiguslikku alust. Palun teie seisukohti selles küsimuses.

Jarema

Selles olukorras sõjaseisukord meid ei aita. Meil pole võimalik seda Krimmis kehtestada, siseasjade organeid tänaseks seal enam pole, ka Julgeolekuteenistust faktiliselt ei eksisteeri. Armeest ma üldse ei räägigi.

Tenjuhh

Meil tuleb taastada purustatud relvajõud. Viia läbi sõjaväeõppusi, neid pole aastaid toimunud. On sõdurid, kes pole elus kordagi tulistanud.

Turtšõnov

Kas sõjaseisukord ei takista sõjaväeõppuste läbiviimist?

Tenjuhh

Ei, ei sega.

Jatsenjuk

Jutt käib sõja kuulutamisest Venemaale. Sõjaseisukorra kehtestamine on sõja kuulutamine Vene Föderatsioonile. Asi on selles, et Viktor Janukovõtš kirjutas alla kokkuleppe Venemaa Musta mere laevastiku viibimisest Krimmis. Tuletan meelde, kuidas käitusid venelased Gruusias – nad tegutsesid nagu fašistid! Kohe pärast sõjaseisukorra kehtestamist teeb Venemaa avalduse „Venemaa kodanike ja Venemaaga etniliselt seotud venekeelse elanikkonna kaitsest“. Venelased kirjutasid selle stsenaariumi ja nüüd me ise ronime sinna sisse!

Seega esimene küsimus on reaalsed võimalused.

Teine küsimus on selle operatsiooni rahastamine.

Kolmas: tähtajad.

Meil riigikassas puudub üldse raha.

Seega on minu ettepanek esmalt püüda seda võimalikult kiiresti lahendada poliitiliste konsultatsioonide ja välismaiste vahendajate abiga.

Usku sellesse sisuliselt pole, aga vähemalt õnnestuks verevalamine ära hoida.

Kui me läheme sõjaseisukorra peale, siis saate näha, mis juhtub. See on osa nende plaanist. Lisaks sõjaväelastele saabuvad sinna tšetšeenid, kui pole veel saabunud. Seal tekib tuline rahvuskonflikt. Ja meid kui keskvõimu süüdistatakse selles, et meie oma olematuid muskleid pingutades provotseerisime Krimmis verevalamise. Venemaa toob mandri-Ukrainasse viivitamatult väed sisse. Kaitseministri andmetel pole meil jõudu Kiievit kaitsta.

Seetõttu peame poliitilistel läbirääkimistel minema järeleandmistega viimaste võimalusteni täiendava autonoomia andmisel. Tuleb võita aega, et reanimeerida riigi jõuametid, et taastada Ukrainas elementaarne võim.

Stepan Kubiv, keskpanga president

Te kõik teate, et pärast nelja ootamatut automaadivalangut panid meil kõik väeosad plehku, ja see must „Berkut“ takkapihta. Muidugi pole me sõjaks valmis! Pole, kes sõdiks.

Teiseks tuleb taastada armee. Laste ja tööliste asemele on meil vaja tõsiseid poisse, kellel on lahingukogemus Afganistanist või mujalt. Neid tuleb kaasata relvajõududesse, siseministeeriumi jõududesse, Julgeolekuteenistusse. Kaasata patrioote, kes läbisid Maidani.

Kolmandaks tuleb teenistusse tagasi tuua ohvitserid, kes vallandati viimase kolme aasta jooskul, nad lõid oma liidu. Need on väljaõppega inimesed, kes oleksid praegu valmis minema.

Neljandaks. Parlament peaks pöörduma Ülemaailmse Ukraina kongressi poole, et korraldada massipikette Venemaa saatkondade juures. See on väga tõsine asi, kus vahendeid ei tohi säästa.

Ja lõpetuseks – ma olen sõjalise konflikti vastu, me pole täna valmis. Me ei tohi lasta end lõksu püüda nagu Gruusias juhtus. Peatähtis on riiki mitte lõhestada, millele nad loodavad.

Gvozd

Nagu 1991. aastal oleme olukorras, kus Venemaa alustas meie vastu agressiooni. Meil pole võitlusvõimelist armeed. Täielikult on hävitatud luure ja teised jõustruktuurid. Meie vastas seisab võimas, ettevalmistatud armee. Minu meelest peaks prokuratuur alustama kriminaalasju nende vastu, kes Putini näpunäitel hävitasid meie sõjalise potentsiaali. See oli Venemaa sihikindel erioperatsioon. Venemaa teab täpselt meie võimalusi ja seepärast tegutsebki nii ülbelt.

Meie ülesanne on kaitsta kogu riiki. Selleks on vaja võitlusvõimelist armeed, professionaalset luuret ja eriteenistusi. Meil on väga palju patriootlikke noori, kes lähevad aega teenima, aga nad tuleb vormi riietada, anda relvad ja õpetada sõdima.

Viia Krimmi juurde väljaõpetamata poisse on võimatu, sest seal on kõige moodsamate relvadega Venemaa kaadrisõjaväelased ja neid on suurusjärgu võrra rohkem. See oleks avantüür – nad lastaks seal maha ja litsutaks tankidega laiaks.

See oleks ettekääne vägede toomiseks mandri-Ukrainasse. Ja meil poleks enam kellegagi Kiievitki kaitsta.

Teen ettepaneku korraldada välisministeeriumi ja luurejuhtide pressikonverents, kutsudes sinna ka suuremate riikide diplomaatiliste esinduste juhid. Kui oma ala profid suursaadikutele seda kõike räägivad, võib see mõjuda teisiti.

Ja Krimmi tatarlastega tuleb töötada piisavalt konkreetselt. Minu poolt kõik.

Tenjuhh

Piirile koondatakse Vene vägesid. Me peame olemasolevad ressursid jaotama kogu piiri ulatuses, võtma sisse kaitse ja paralleelselt läbi viima laiaulatuslikud õppused. Aga selleks on vaja raha.

Valentin Zaitšuk, Ülemraada aparaadi juhataja

Vabandust, Oleksandr Valentinovitš [Turtšõnov], Venemaa Riigiduuma esimees Narõškin palub kiiresti võimalust teiega telefoni teel rääkida.

Jatsenjuk

Ta on Venemaa parlamendi juht ja vastab staatuse poolest teile kui Ülemraada esimehele. Tuleb rääkida.

Turtšõnov

Hea küll, teeme pausi 5 kuni 10 minutit.

(Pärast pausi)

Rääkisime. Mida öelda? Narõškin andis mulle edasi Putini ähvardused. Nad ei välista, nagu ta ütles, raskeid otsuseid Ukraina kohta venelaste ja vene keele rääkijate tagakiusamise eest. Ilmselt vihjavad otsustele viia vägesid mujalegi kui Krimmi. Andis edasi Putini sõnad, et kui hukkub kasvõi üks venelane, kuulutavad nad meid sõjakurjategijateks ja hakkavad jälitama kogu maailmas. Ma vastasin, et Ukraina-vastast agressiooni alustades on nad juba muutunud kurjategijateks ja peavad andma vastust rahvusvahelise kohtu ees.

Jätkame oma tööd. Panen hääletusele peaküsimuse – sõjaseisukorra kehtestamise.

Tõmošenko

Kas te ei näe, et mul on käsi püsti?

Turtšõnov

Palun!

Tõmošenko

Tänase otsuse hind on uskumatult kõrge ja meil pole õigust eksida. Ma konsulteerisin kõige kogenumate inimestega ja võin öelda, et Putin tahab korrata Abhaasia stsenaariumit ja ainult ootab, et annaksime talle ajendi. Mäletate, kuidas Saakašvili tema provokatsiooni õnge läks ja kaotas! Meil pole õigust tema vigu korrata. Kutsun kõiki üles seitse korda kaaluma, enne kui kasvõi üks samm teha.

Kui meil oleks kasvõi üks šanss sajast Putinit võita, toetaks ma esimesena aktiivseid meetmeid. Kuid vaadake vaid, millises olukorras on meie armee. Kas me suudaksime talle Krimmis vastu seista?

Rääkisin ka meie välismaiste partneritega ja nemad kinnitavad – vene väed on piiridel. Nad paluvad mingeid liigutusi mitte teha. Peame neid kuulama, sest ilma nendeta oleme täiesti jõuetud.

Meie ainus lootus on kutsuda rahvusvahelist üldsust üles Ukraina kaitsele. Ükski tank ei tohi baasist välja sõita, ükski sõdur ei tohi relva tõsta, muidu me kaotame. Me peame olema kõige rahumeelsem rahvas kogu planeedil, käituma nagu rahutuvid.

Turtšõnov

Kas teie ettepanek on mitte midagi teha?

Tõmošenko

Tuleb välja mõelda mingeid ebastandardseid käike. Näiteks kutsuda Euroopa riikide juhte mingile rahukohtumisele Kiievisse või Krimmi. Korraldada rahuteemaline konverents. Peame koos kirjutama pöördumise ÜROle, NATOle, USAle ja rahuvalvevägedele. Laskma käiku kõik diplomaatilised sidemed.

Seetõttu palun mitte kiirustada oma sammudega. Ma ei saa hääletada, kuna pole julgeolekunõukogu liige, aga palun mind kuulata ja mitte kehtestada sõjaseisukorda ega astuda Putini lõksu.

Nalõvaitšenko

Meie kanaleid kaudu saabunud info kinnitab Venemaa täielikku valmisolekut vägede sisseviimiseks. Ameeriklased ja sakslased paluvad kooris, et me ei alustaks mingit aktiivset tegevust, kuna nende andmetel kasutaks Putin seda laiaulatusliku maismaasissetungi alustamiseks.

Me peame kuulama oma Lääne partnereid, aga neil on tarvis aega otsuste tegemiseks.

Turtšõnov

Arvestades Vene vägede valmidust meie idapiiridel, peame tegema kõik enda kaitsmiseks, venelased arvestavad ainult tugevatega.

Tõmošenko

Aga selles ju asi ongi, et me oleme nõrgad.

Turtšõnov

Me peame kogu riigi mobiliseerima, tuleb viivitamatult alustada olemasolevate vägede paiskamist riigi kesk- ja lääneosast itta ja lõunasse. See on eluliselt vajalik!

Tõmošenko

Kas te kujutate ette, mis hakkab riigis toimuma, kui tankid ja soomukid hakkavad linnatänavatel sõitma? See tekitab massilise paanika. Inimesed hakkavad massiliselt riigist põgenema. Probleemid toiduainete ja kütusega…

Turtšõnov

Julia Vladimirovna, mina teid ei katkestanud. Paanika saab olema veelgi suurem, ku Kreštšatikul veerevad Vene tankid. Me peame tegema kõik, et olla võimelised end kaitsma, sealhulgas iseseisvalt, kui me Lääne abi ära ei jõua oodata. Aga selleks tuleb tegutseda. Seetõttu ma ei saa jätta hääletusele panemata ettepanekut sõjaseisukorra kehtestamiseks.

Kes on poolt? Selge. Poolt on üks – Turtšõnov. Tähendab, et otsust ei võetud vastu.

Me peame tegema kõik võimaliku ja võimatu, et tagada riigile kaitse, sealhulgas välja selgitama formaadi, mis võimaldaks meil vägesid massiliselt ümber paigutada Vene piiri äärde.

Loeb ette presidendi korralduse projekti, mis ühehäälselt heaks kiidetakse.

Venemaa on tegemas otsust vägede sisseviimiseks mandri-Ukrainasse. Seda rääkisid meie sõjaväelased ja seda sain ma aru ka telefonikõnest Narõškiniga. Seepärast palun, et me saaksime korralduse lõpliku teksti homme, 1. märtsil kinnitada.

Loeb ette konkreetsed ülesanded istungil osalejatele.

Sellega lõpetan riikliku julgeoleku ja kaitsenõukogu istungi. Palun kõigil asuda viivitamatult neid ülesandeid täitma!