Üks konfliktikohti on Mati Polli roll projektis. Polli on üks Est-Fori investoritest ja tema poeg Aadu Polli Est-Fori juhatuse liige. Mati Polli oli mitu aastat ka RMK nõukogu esimees. Ta lahkus sealt 2016. aasta detsembris, samal ajal informeeriti avalikkust tselluloositehase ideest.

Teiseks konfliktikohaks on tingimused, mida RMK Est-Forile pakub. Tehase vastaste sõnul on tingimused Est-Fori jaoks erakordselt soodsad. Läinud nädalal tutvustas RMK juhatus nõukogule kavatsuste protokolli koostööks Est-Foriga. Protokollis räägiti 560 000 kuupmeetri suurusest paberipuidu aastatarnest Est-Forile.

RMK vaatenurgast on tegu umbes poolega nende vastava sortimendi aastatoodangust. Est-Fori jaoks tähendaks see umbes kuuendiku tarnevajaduse katmist. Samuti oli protokollis kirjas tarnegarantii 15 aastaks – nii pikka tarnegarantiid on RMK varem pakkunud korra, aktsiaseltsile Estonian Cell.
Teisalt pole miljardieurose puidurafineerimistehasega võrreldavat investeeringut ka Eestisse enne tehtud.

RMK nõukogu liikmed kiitsid kavatsuste protokolli heaks. Oli täpsustusi ja ettepanekuid eelkõige RMK huvide katmise osas, aga nende arvesse võtmise järel ei näinud nõukogu põhjust, miks tselluloositehase projektiga mitte edasi minna.

Selle nädala alguses on olukord muutunud ja osa RMK nõukogu liikmeid on protokollile antud heakskiidust taganenud. Miljardiprojekt on sattunud ohtu.