Aava sõnul on jäägrid üle ilma laiali: Soomes, Rootsis, Norras, Austraalias, USAs jm. Näiteks jäägripealik Asso Kommeri kunagine autojuht elab ookeani taga rahulikku pere- ja tööelu.

„Mõned teenivad Iraagis, teised on olnud Indias laevakaitsjad ja kinni istunud,“ kirjeldab Aava.

„Sõdurid on oma aja nägu. 1993. aastal võitlesime oma aadete eest ja meie arvates ebaõigluse vastu. Tänapäeval on paljud jäägritest kaitseväes või kaitseliidus. Meie aated on samasugused: oleme valmis võitlema Eesti eest surmani. Lihtsalt mässumeelsetest noortest sõduritest on saanud ontlikud pereisad, ärimehed. Igaüks on läinud oma teed,“ ütleb Aava.

Pullapää kriis ehk sisepoliitiline vastuolu Läänemaa Vabatahtlike Jäägrikompanii ning kaitseväe ja valitsuse vahel kestis 1993. aasta suvest sügiseni. Kommer keeldus allumast kaitseväe juhataja ­Aleksander Einselni korraldustele, jäägrid arvasid end kaitseväe koosseisust välja ning barrikadeerusid Pullapääle. Kriis viis töökoha nii kaitseminister Hain Rebaselt kui ka siseminister Lagle Parekilt. Kommer aga mõisteti politseikomissar Koit Pikaro haavamise eest vangi.