Aprilli alguse seisuga istus Eestis kinni 2128 täisealist mees- ja naiskurjategijat. Neist kellelgi ei ole õigust riigikogu valida.

Reinsalu lubaks hääletama ainult need, kes kannavad trellide taga kuni üheaastast karistust ja kelle kandmata jäänud vanglakaristus ei ole täitmisele pööratud või liidetud varasema karistusega.

Selliseid süüdimõistetuid on kokku 60, kellest 59 on Eesti kodanikud ja üks Euroopa Liidu kodakondsusega.

„Kelle reaalseks vangistuseks on näiteks üks aasta ja üks päev, valimisõigust ei saa,“ tõotab Reinsalu.