Enne valikute tegemist koguti Esplanis põhjalikult andmeid ning konsulteeriti workplace happiness’i kontseptsiooni nõustajaga. Ühes konsultandiga leiti, et uut kontorit tuleb kavandada koos seal tööle asuvate kolleegidega, sest töötajad on kõige efektiivsemad keskkonnas, kus nende vajadustega päriselt arvestatakse. Esmalt viidi töötajate seas läbi küsitlus, et selgitada välja töötajate vajadused ja eelistused alates loomulikust valgusest ning ergonoomikast kuni n-ö patareide laadimiseni välja.

Arhitektid ja insenerid veedavad suure osa tööajast arvuti taga istudes ja uuringud näitavad, et üha populaarsema istuva tööviisi tõttu on istumisest saamas n-ö uus suitsetamine. Esplanis sooviti pideva istumisega seotud terviseprobleeme aga ennetada, mistõttu toodi kontorisse testimiseks kolm reguleeritava kõrgusega lauda, mida saab kohandada nii istuvaks kui ka seisvaks tööks. Pärast kuuajalist katseperioodi olid töötajad laudadest vaimustuses ning algsest plaanist paigaldada uude kontorisse ainult mõnedesse kohtadesse paar reguleeritava kõrgusega lauda sai pärast katseperioodi otsus tellida selline laud igale töötajale. Laudu saab juhtida ka telefonirakendusega, näiteks seadistada laud soovitud aja tagant üles tõusma, et ei unustataks end tundideks laua taha istuma.

Töötajatel on erinevad vajadused ja eelistused valgustuseks, mistõttu paigaldati iga töölaua kohale individuaalselt reguleeritav valgus, et välistada peavalud liigsest või vähesest valgustusest.

Tehnoloogia piiride nihutamine

Samamoodi katsetab Esplan materjalidega, näiteks paigaldasid nad kontorisse lamineeritud põrandakatted – imitatsioonplaadid ehk LVT-d (luxury vinyl tiles), mis on sama vaiksed kui vaip. Seda materjali on lihtne puhastada, mis on oluline, sest aeg-ajalt võtavad töötajad tööle kaasa ka oma karvased sõbrad. Lemmikloomade tööle kaasa võtmine mõjub hästi heaolutundele, sealhulgas stressi maandamisele.

Stressi vähendavad lisaks neljajalgsetele sõpradele taimed: rohelistel taimedel võib olla kontoris õnne tekitav mõju. Esplani uude kontorisse loodi võimalus katta seinad õhutaimedega. Sarnaselt vihmametsades või kõrbetes kasvavate epifüütidega on õhutaimed elusorganismid, mis vajavad väga vähe hoolt. Neile piisab ainult korrapärasest veega pritsimisest.

Tuginedes Esplanis töötaja doktoriväitekirjale, pöörati kontoris olulist tähelepanu ka ventilatsioonilahendustele, sest suurem õhuvahetus tagab töötajatele oluliselt parema keskendumis- ja töövõime. Esplanis tõsteti õhuvahetus ligi 2,5 korda suuremaks keskmisest standardist. Selle tulemusel on CO2-sisaldus siseõhus sisuliselt sama nagu õues. Tänu sellele on vähenenud tööpäevade lõpus sageli esinevad mured, mida pannakse tihtipeale liigse lõunasöögi, ereda arvutiekraani, suure kohvitarbimise, tööstressi vmt arvele.

Esplani kontorisse on paigaldatud andurid, mis mõõdavad jooksvalt nii temperatuuri kui ka CO2- ja niiskusesisaldust et vajadusel seadistusi korrigeerida.

Poolavatud planeering

Meeskonnas osutus kõige olulisemaks aruteluteemaks ruumide ja töökohtade asetus, kuna inseneride ja projektijuhtide ülesanded, tegevused ning vajadused on oma iseloomult täiesti erinevad. Projektijuhi ülesanded hõlmavad endas palju suhtlemist, telefoniga rääkimist, kolleegidega arutelusid ja kliendikohtumisi. Inseneri ülesanded eeldavad aga suuresti keskendumist, andmete analüüsi ning tehniliste lahenduste väljatöötamist. Avatud planeering võib ühtede tööülesannete jaoks olla stimuleeriv, kuid teiste puhul tõsiselt häiriv – ka Esplani siseküsitlusest selgus, et töötajatele on uue kontori puhul üks olulisemaid teemasid planeering.

Sobivaimaks lahenduseks osutus kontori töökohtade jagamine kolmeks osaks. Praktilisest vajadusest lähtudes otsustati külaliste vastuvõtt, juhtkond ja projektijuhid ning koosolekuruumid paigutada sissepääsu lähedusse, kus sagimine ja telefonikõned on kõige tavapärasemad. Kontori tagaosas, rahulikumas õhkkonnas töötavad aga arhitektid ja insenerid. Kuna juhatuse liikmed viibivad tihti nõupidamistel, on inimestel neid ka kergem tabada, kui nad ei tööta eraldi kabinetis, vaid on kättesaadavad.

Tagamaks kõigile töötajatele loomulikku valgust, on kõik töökohad paigutatud hoone välisseinte äärde, mistõttu meenutab kontori planeering U-tähte. Kolmanda osa U-kujulise ruumi keskel moodustavad ühiskasutuses olevad ruumid. Mänguruumide asemel eelistasid töötajad kooseinestamise võimalust ja lõõgastavat lugemisala, kus jalgu sirutada või istudes kohvi juua ning kolleegidega vestelda. Suures köögis on mõnusalt ruumi lõunastamiseks või infotundide läbiviimiseks. Uuringute järgi on töökohal sotsialiseerumine ja koosviibimised kolleegidega samuti oluline tegur õnneliku keskkonna saavutamiseks.

Privaatsemaks töötamiseks on mõeldud kolm väiksemat tööruumi, mis on sisustatud mugavate, ettevõtet iseloomustavate erkkollaste tugitoolide ja ümmarguste kohvilaudadega. Lisaks on kaks n-ö vaikset tuba, kus segamatult ja keskendunult töötada.

Vaiksetes tubades on mobiiltelefonid keelatud ja kolleegidel pole lubatud küsimuste esitamiseks või kiireks vestluseks läbi astuda. Tähelepanu kõrvalejuhtimine ja segamine võib inimesi oluliselt häirida, eriti kui tähtajad on ukse ees. Kontori taustahelidest ja kolleegide küsimuste eest kaitstud vaikne ruum aitab leevendada stressi, pakkudes keskendumiseks sobivat tööruumi.

Esplani avatud kontoris on ruumieraldajateks laest rippuvad ümmarguse vormiga riiulid. Projekteerimisettevõttena on Esplanil väga ambitsioonikas plaan liikuda paberivaba kontori suunas. Selleks valiti taotluslikult ümara vormiga riiulid, et mitte soodustada paberite kuhjamist. Printer on aga müra vähendamiseks pandud spetsiaalselt selleks ehitatud kappi.

Hiljuti korraldas Esplan küsitluse ka klientide seas ja selle tulemusena vahetati külaliste vastuvõtuala diivanid toolide vastu. Kuigi toolid ootealas ei ole niivõrd levinud kui diivanid, selgus, et Põhjamaade inimesed hindavad isiklikku ruumi niivõrd kõrgelt, et neile sobivad toolid paremini.

Tuleviku ettevõtted on need, kes näevad töötaja rahulolu olulisust ja mõistavad, kui vähe on tegelikult vaja juurde panustada, et töötajad oleksid õnnelikumad ja produktiivsemad. Kui inimesed on tööl õnnelikud, on ka nende töö tulemuslikum, mis tähendab ettevõttele kasumlikumat tegevust.

Töötajate õnn ja heaolu ei ole aga pelgalt vahend paremate ning kiiremate tulemuste saavutamiseks, vaid terviklik ja inimesekeskne mõtteviis, millest ettevõtetel tulevikus lähtuda.